Etusivu Liiketoiminnat Lämpö Liiketoimintakatsaus

Ympäristöystävällistä ja luotettavaa kaukolämpöä läheltä

Elenia Lämpö Oy:n liiketoimintana on kaukolämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä lämpöverkoston kunnossapito ja uudistaminen. Lisäksi pieni osa sen liiketoiminnasta muodostuu maakaasun myynnistä ja jakelusta sekä kaukolämmön CHP-tuotannon kautta syntyvän sähkön myynnistä tukkumarkkinoilla.  Elenia Lämpö Oy toimii Hämeessä, Keski-Suomessa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Heinolassa kaikkiaan yli 10 kunnan alueella.

Elenia Lämpö Oy:llä on noin 5 000 asiakassopimusta ja noin 85 000 loppukäyttäjää. Vuonna 2014 yhtiön kokonaismyynti oli 1,1 TWh ja liikevaihto 74 M€. Vuoden lopussa sen palveluksessa oli 90 henkilöä. Suomessa on noin 200 kaukolämpöyhtiötä, joista suurin osa on kuntien omistamia. Elenia Lämpö on toiseksi suurin yksityinen kaukolämmön myyjä.

Yhtiön volyymimääräisesti suurimpia asiakkaita ovat kunnat ja kuntien taloyhtiöt, asunto-osakeyhtiöt sekä valtion, kaupan ja teollisuuden kiinteistöt.

Lämpöä valtaosin hiilidioksidineutraaleilla polttoaineilla

Keskitetysti tuotettu kaukolämpö mahdollistaa energiatehokkaan ja vähäpäästöisen tuotantotekniikan käyttämisen. Suurissa lämpöverkoissa sähkön ja lämmön yhteistuotannolla säästetään energiaa, mikä alentaa sekä ympäristökuormitusta että kustannuksia.

Kaukolämmön tuotanto perustuu Suomessa vielä pitkälti fossiilisiin tuontipolttoaineisiin. Niiden osuus käytetyistä polttoaineista on yli puolet uusiutuvien polttoaineiden osuuden ollessa noin 31 %.

Elenia Lämpö Oy on kaukolämmön tuotannossaan viime vuosina pystynyt selkeästi kasvattamaan uusiutuvien, puuperäisten polttoaineiden osuutta, joka oli 64 % vuonna 2014. Tavoitteena on kasvattaa puupolttoaineiden osuutta edelleen.

Kotimaisten polttoaineiden osuus kasvaa ja lämmön toimitusvarmuus paranee

Vuonna 2014 Elenia Lämpö Oy investoi hankkeisiin, joilla lisätään edelleen kotimaisten polttoaineiden osuutta yhtiön kaukolämmön tuotannossa ja parannetaan tuotannon energiatehokkuutta. Merkittäviä investointeja olivat mm. Turengin kaukolämpölaitoksella käyttöön otettu, täysin kotimaisia polttoaineita käyttävä kiinteän polttoaineen kattila sekä Toijalan kiinteän polttoaineen laitokseen lisätty, laitoksen hyötysuhdetta huomattavasti parantava savukaasupesuri.

Elenia Lämpö Oy käynnisti myös lämpöverkostonsa kaivojen etävalvonnan langattoman järjestelmän kautta. Järjestelmä mahdollistaa verkon kunnon reaaliaikaisen seurannan ja ennakoivan ylläpidon ja parantaa näin merkittävästi lämmön toimitusvarmuutta.

Uusi Elenia Lämpöluotsi palvelee asiakkaita kokonaisvaltaisesti

Elenia Lämpö Oy julkaisi asiakkailleen vuoden 2014 lopulla uuden palvelukokonaisuuden, Elenia Lämpöluotsin. Elenia Lämpöluotsi tarjoaa keskitetysti tiedot yhtiön tuotteista ja palveluista sekä monipuolisesti myös muuta lämmitykseen liittyvää tietoa eri asiakasryhmille.