Etusivu Liiketoiminnat Sähköverkko Elenia Oy:n yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys

Elenia Oy

1 § Yhtiön toiminimi on Elenia Oy ja sen kotipaikka on Tampere.

2 § Yhtiön toimialana on sähkönsiirto ja -jakelu, sähkötarvikkeiden ja sähkölaitteiden asentaminen ja kauppa sekä muu sähköverkkotoiminta samoin kuin kiinteän omaisuuden, osakkeiden ja muiden arvopapereiden omistaminen.

3 § Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään kaksitoista varsinaista jäsentä. Vähintään yhden hallituksen varsinaisen jäsenen on oltava yhtiön konsernin rahoitusjärjestelyjen ehtojen mukaisesti nimitetty riippumaton jäsen (Riippumaton Jäsen). Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Päätökset seuraavissa asioissa edellyttävät Riippumattoman Jäsenen hyväksyntää:

  • yhtiön suorilta tai välillisiltä osakkeenomistajiltaan nostamien lainojen vapaaehtoinen takaisin maksaminen;
  • yhtiön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin;
  • hakemuksen tekeminen yrityksen saneerauksesta annetussa laissa (25.1.1993/47) tarkoitetun menettelyn aloittamiseksi; ja
  • varojenjakoa koskevan ehdotuksen tekeminen yhtiökokoukselle.

4 § Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

5 § Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä sekä ne henkilöt, jotka hallitus oikeuttaa siihen. Hallitus voi lisäksi valtuuttaa yhden tai useampia henkilöitä edustamaan yhtiötä prokuristina.

6 § Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka on oltava keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan toimikaudeksi, joka päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

7 § Yhtiön varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

8 § Kutsu yhtiökokoukseen postitetaan osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta osoitteeseen, jonka osakkeenomistaja on ilmoittanut hallitukselle.

9 § Varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä:
1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;
2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä; sekä
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Lisäksi varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä muut kokouskutsussa mahdollisesti mainitut asiat.